fbpx

Институт за љекове

Препознајући значај хармонизације регулаторног оквира Европске уније, као и преузимања европских стандарда и модела ефикасног регулисања области...