fbpx

временске прилике

HAARP – скраћеница за  High Frequency Active Auroral Research Program или Програм активног ауроралног истраживања високе фреквенције...