fbpx

завршни рачун

Политички субјекти дужни су да до 31. марта Државној ревизорској институцији, Пореској управи и Агенцији поднесу завршни...