fbpx

Гвозд

Изградња вјетро парка Гвозд инсталисане снаге 54,6МW финансираће се из кредитног аранжмана који ће Електропривреда Црне Горе...